En VDs perspektiv på grön innovation

 – Brann tar pulsen på teknikintensiva företag

Brann arbetar aktivt med företag som strävar efter att utveckla och förbättra världen. Vi på Brann är stolta över att ha klienter som arbetar med samhällsförbättrande teknik och klimatfrämjande lösningar. Att arbeta för en hållbar framtid är ett av Branns huvudfokus.

Vi tar en snabb kaffe och pratar framtid med Carl-Gustav Löf, VD på Arevo

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som kombinerar hög tillväxt och stresstålighet med klimatnytta och förenklad odling. Grundbulten är världsledande och banbrytande forskning om växters näringsupptag. Deras produkt arGrow Granulat har precis fått patent i Japan.

”Det är oerhört roligt, vi har fått patent på Arevos hjärtefråga – en växtnäringsprodukt som ger ökad jordhälsa och samtidigt minskar utsläppen av försurande kemikalier och växthusgaser” berättar Carl-Gustav.

Kristallklar framtid
”Vi håller precis på att förbättra vårt erbjudande genom nya produkter som kan förse växter med näring under längre tidsperioder, och alltså inte behöver tillsättas så ofta. Kväve frisätts exempelvis långsammare från aminosyror än från de traditionellt använda oorganiska molekylerna, nu tittar vi närmare på hur just aminosyrornas kristallstrukturer påverkar egenskaperna” berättar Carl-Gustav.

Han fortsätter: ”En kombination av tekniker ligger i tiden: Genom att kombinera våra produkter med mikrober kan vi påverka både växten och dess närmiljö så att växtodling blir mer och mer klimatsmart.”

Arevo är också nominerade till Umeågalans pris ”årets university spin-off” som delas ut till ett företag som byggt sin verksamhet kring en affärsidé som har sin grund inom forskning eller studier vid Umeå universitet eller Lantbruksuniversitetet i Umeå.

”På Arevo brinner vi för att på riktigt bidra till hållbarhet och klimatnytta – jag tror att det märks. Den unika och internationella forskningsmiljön och kompetenstillgången i Umeå är förstås också avgörande för vår framgång” berättar Carl Gustav.

Råd till andra avknoppningsföretag, vad ska man fokusera på i uppstarten?
Carl-Gustav ler och säger ”Ha med kunderna direkt från början och bygg in det som gör din produkt unik så att du slipper ett priskrig med konkurrenterna. Arbeta aktivt med patent. Ändra på spelplanen till din fördel.”

Att ändra spelplanen till sin fördel via patent är ett av Branns huvudområden och tack vare patentkonsulter som aktivt arbetar sida vid sida med kunderna för djup förståelse för tekniken och erbjudandet kan vi skapa långsiktiga fördelar för våra kunder.

Annika Kilander som är Arevos kontaktperson på Brann: ”Det är oerhört inspirerande att få vara så djupt involverad i tekniken och jag är tacksam att dagligen få arbeta med företag som har klimatfrämjande teknik som huvudfokus!”

”Vår strategi bygger på ensamrätter, och vi kommer därför att fortsätta med att arbeta aktivt med patentering för att nå våra mål” svarar Carl-Gustav när vi frågar vad som krävs för att succéhistorien Arevo ska fortsätta.

Vi på Brann önskar Carl-Gustav Löf och Arevo AB stort lycka till, och ser fram emot en fortsatt gemensam resa mot dessa mål!

Text: Pixine Lyckner