Vill du få hjälp med en analys av ditt företags immateriella tillgångar?

Brann och SME Funds kan hjälpa till.

Välkommen till Brann! Vi har konsulter certifierade att utföra en IP Scan av ditt bolag utifrån riktlinjer från SME Funds. Med bidrag från EUIPO och hjälp från PRV kan du få 90% av kostnaden betald, dock högst 1500 Euro. Vi går igenom ditt företags immateriella tillgångar och analyserar vad som kan tänkas vara skyddsvärt. Skyddet kan vara i form av t ex patent, varumärken, design, domännamn, företagshemligheter eller know-how, och vi tittar på och föreslår vad som skulle vara lämpligt för er. Rapporten kan sedan användas som en handlingsplan för hur ni kan arbeta med era immateriella tillgångar. Du som företagare kan också få hjälp med ansökningsavgiften för patent, varumärke eller design.
 
Kontakta antingen oss eller ansök själv här: Ny möjlighet för företag att söka EU-bidrag – PRV
 
För mer information, vänligen kontakta: