Project Description

Emma Jansson Hjerdt

Emma Jansson Hjerdt är anställd på Brann sedan 2013, innan dess var hon patentkonsult på Hynell Patenttjänst (2007-2013). Under studietiden arbetade hon även som teknisk översättare och som tolk (2001-2007). Emma har en bred teknisk bas inom mekanik, elektronik och halvledarteknik och har arbetat med patentansökningar bland annat inom fordonsteknik, solcellsteknologi, medicinsk teknik och vindkraft. Förutom att skriva och hantera patentansökningar har hon också erfarenhet av patenterbarhetsstudier, freedom-to-operate-analyser, intrångsbedömningar och strategisk rådgivning kring IP. Emma talar flytande svenska, tyska och engelska och förstår även norska, danska och spanska.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Civilingenjör i Teknisk Fysik
  • Fil. Mag. i Tysk språkvetenskap

Telefon:

018-56 89 02

E-post:

emmajansson.hjerdt@brann.se