Project Description

Emma Jansson Hjerdt

Partner – Europapatentombud

Emma har jobbat med patent i 15 år, dessförinnan jobbade hon som teknisk översättare och tolk, 2013 började hon jobba på Brann. Emma är mycket skarp och besitter specialkompetens inom mekanik, med särskilt fokus på finmekanik, fordonsteknik, processindustri, energiteknik och skogsindustri. Hon är även utbildad och erfaren inom elektronik och halvledarteknik.

Emma lägger stor vikt vid strategisk rådgivning och fokuserar på att utarbeta och driva patentansökningar för att åstadkomma bästa möjliga skydd för sina klienters innovationer. Hon är en uppskattad strategisk partner för mindre företag som vill maximera fördelarna i sin patentportfölj, och för större företag som behöver patentansökningar av hög kvalitet för att säkra sina innovationer. Emma utför även patenterbarhetsstudier, freedom-to-operate-undersökningar och invändningar samt ger råd kring intrång och giltighet.

Emma är lyhörd och hjälper sina kunder att hitta kärnan i varje uppfinning för att fokusera patentskyddet mot det som är mest tekniskt och kommersiellt viktigt. Hon har dessutom ett särskilt fokus på regelverk och praxis som hon använder för att lotsa varje patentansökan den bästa vägen fram till godkännande och därmed etablera bästa möjliga skyddsomfång.

Vid sidan av sitt arbete på Brann är Emma medlem av en av de europeiska examinerings-kommittéerna som ansvarar för utarbetande och rättning vid examinationen av Europeiska patentombud.

På fritiden spelar hon ofta rollspel och umgås med familjen, helst ute i naturen. Men hon uppskattar också att stanna inne med en bok som gärna får handla om lingvistik.

  • Partner
  • Europapatentombud
  • Civ. ing. i Teknisk fysik
  • Fil. mag. i Tysk språkvetenskap

Språk
Svenska, engelska, tyska

Utbildning
Civ. ing i Teknisk fysik, Uppsala Universitet
Fil. mag. i Tysk språkvetenskap, Uppsala Universitet

Medlem i
EPI

  • Partner
  • Europapatentombud
  • Civ. ing. i Teknisk fysik
  • Fil. mag. i Tysk språkvetenskap

Emma har jobbat med patent i 15 år, dessförinnan jobbade hon som teknisk översättare och tolk, 2013 började hon jobba på Brann. Emma är mycket skarp och besitter specialkompetens inom mekanik, med särskilt fokus på finmekanik, fordonsteknik, processindustri, energiteknik och skogsindustri. Hon är även utbildad och erfaren inom elektronik och halvledarteknik.

Emma lägger stor vikt vid strategisk rådgivning och fokuserar på att utarbeta och driva patentansökningar för att åstadkomma bästa möjliga skydd för sina klienters innovationer. Hon är en uppskattad strategisk partner för mindre företag som vill maximera fördelarna i sin patentportfölj, och för större företag som behöver patentansökningar av hög kvalitet för att säkra sina innovationer. Emma utför även patenterbarhetsstudier, freedom-to-operate-undersökningar och invändningar samt ger råd kring intrång och giltighet.

Emma är lyhörd och hjälper sina kunder att hitta kärnan i varje uppfinning för att fokusera patentskyddet mot det som är mest tekniskt och kommersiellt viktigt. Hon har dessutom ett särskilt fokus på regelverk och praxis som hon använder för att lotsa varje patentansökan den bästa vägen fram till godkännande och därmed etablera bästa möjliga skyddsomfång.

Vid sidan av sitt arbete på Brann är Emma medlem av en av de europeiska examinerings-kommittéerna som ansvarar för utarbetande och rättning vid examinationen av Europeiska patentombud.

På fritiden spelar hon ofta rollspel och umgås med familjen, helst ute i naturen. Men hon uppskattar också att stanna inne med en bok som gärna får handla om lingvistik.