Project Description

Ann Danared

Ann Danared har arbetat på Brann sedan 2001, och innan dess i 9 år inom läkemedelsindustrin på Pharmacia (Pharmacia & Upjohn) som jurist med ansvar för varumärkesportföljer inom ett antal terapiområden. Dessförinnan arbetade Ann som varumärkesjurist på en patentbyrå i tre år. Ann erbjuder rådgivning inom varumärkes-, design- och upphovsrättsområdet, samt bistår med avtalsskrivning kring detta. Ann har erfarenhet inom IP-rådgivning, utarbetande och handläggning av globala varumärkesportföljer, samt strategirådgivning. Ann är en van föreläsare vad gäller varumärken och allmän immaterialrätt.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Jur. kand., Uppsala Universitet

Telefon:

018-56 89 33

E-post:

ann.danared@brann.se