Project Description

Mona Fankhauser

Mona har arbetat på Brann sedan 1989 och har lång erfarenhet inom framför allt varumärkesområdet. Hon hanterar globala varumärkesportföljer och alla slags frågor som kan uppstå kring varumärken och varumärkesskydd. Detta innebär bland annat rådgivning relaterad till varumärkesstrategier, förundersökningar, varumärkesansökningar, bevakningar, invändningar, förhandlingar och överlåtelser.

I korthet:

  • Europeiskt varumärkes- och designombud
  • Auktoriserat svenskt varumärkesombud
  • Auktorisationsutbildning (IP-rätt), IP-akademin, Stockholm

Telefon:

08-429 10 27

E-post:

mona.fankhauser@brann.se