Project Description

Gustaf Örn

Gustaf Örn är patentkonsult på Brann sedan 1996. Hans område är allmän kemi och angränsande områden. Han jobbar med klienter verksamma inom olika teknikområden, exempelvis förnyelsebara bränslen, drivmedel, dentalmaterial, läkemedel, förgasning av biomassa, och vattenrening. Somliga klienter har han jobbat med i mer än 15 år. Gustaf skriver och handlägger ansökningar, gör patenterbarhetsutredningar och Freedom-To-Operate-utlåtanden, hanterar patentportföljer, samt ger allmän patentrådgivning. Gustaf hanterar även tilläggsskydd och pediatriska förlängningar.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Fil. Mag. Kemi

Telefon:

08-429 10 02

E-post:

gustaf.orn@brann.se