2017-05-17:

Vi har nöjet att meddela att Gerald Pettersson och Claes Djurberg nu har inlett sina anställningar på Brann. Både Gerald och Claes är placerade vid Uppsala-kontoret.

Gerald är Fil. Mag. i Kemi och utbildad vid Uppsala Universitet. Han har erfarenhet som patentombud sedan 1998, då han inledde sin bana på Delmar & Co Patentbyrå i Stockholm. Gerald har därefter arbetat för några olika patentbyråer i Uppsala och Stockholm, bl a Brann, samt för UU Innovation (Uppsala universitets kommersialiseringsstödenhet) och Forskarpatent i Uppsala.

Claes Djurberg kommer även han från UU Innovation där han ledde IP-verksamheten. Claes är i grunden disputerad inom fasta tillståndets fysik och har sedan 1997 varvat arbeten på patentbyrå (Brann) med industrin, däribland Ericsson och Sandvik. Claes arbetar främst inom områdena mekanik/elektronik men har även jobbat med materialkemi och life science.

Välkommen Claes och Gerald!