Project Description

Gerald Pettersson

Gerald Pettersson är patentkonsult på Brann sedan 2017. Gerald började sin bana som patentkonsult 1998 och har sedan dess arbetat på ett flertal patentbyråer samt på patentavdelningen vid Uppsala universitets kommersialiseringsstödsenhet. Gerald arbetar proaktivt med kunderna för att maximera det kommersiella värdet av deras globala IP-rättigheter. Gerald skriver och handlägger patentansökningar inom framför allt kemi- och life science-området (kemi, biokemi, molekylärbiologi, bioteknik, immunologi, diagnostik, läkemedel, livsmedel, och medicinsk teknik), men även inom materialområdet (keramer, fibrösa material, nanomaterial, polymerer, biobränslen). Gerald utför patenterbarhetsbedömningar, freedom-to-operate-undersökningar samt due diligence-undersökningar vid investering eller förvärv, ger råd avseende patentstrategier, invändningar, intrång och giltighet. Han har vid ett flertal tillfällen föreläst om praktisk patenthantering i forskningsprojekt både i Sverige och utomlands. Gerald talar engelska och franska.

I korthet:

  • Patentkonsult
  • Fil. Mag. i Kemi

Telefon:

018-56 89 15

E-post:

gerald.pettersson@brann.se