2017-01-09:

IMC (Institute of Intellectual Property, Marketing and Competition Law), tidigare IMK, vid Uppsala Universitet har nyligen utsett en första styrelse. Vi är stolta över att BRANN bidrar till denna första styrelse genom varumärkesexpert Ann Danared. I styrelsen återfinnes även Sanna Wolk (ordförande), Stojan Arnerstål (föreståndare), Bengt Domeij och Vladimir Bastidas från IMC, Jonas Westerberg (Lindahl), Susanna Zeko (ICC), Nina Ebkar (Electrolux), Susanne Abbefalk (Sveriges Radio), Per Carlson och Peter Strömberg (domare PMÖD). Sekreterare är Kacper Szkalej.

IMC främjar forskning och undervisning inom immaterialrätt, konkurrens- och marknadsrätt samt utkommer flertalet gånger per år med spännande seminarier inom det immaterialrättsliga området. Mer angående övergången till institut och den nya styrelsen återfinnes här.