2016-12-28:

I juni 2016 antogs en ny lag i Belgien, som avskaffade kravet på att lämna in en översättning av texten av ett europeiskt patent som beviljats på engelska, till något av Belgiens officiella språk. Den nya lagen kommer att träda i kraft den 1 januari 2017, vilket innebär att ett europeiskt patent som beviljats tidigast den 1 januari 2017 kommer att ha samma effekt i Belgien som ett nationellt belgiskt patent. Antalet europeiska länder där ett europeiskt patent automatiskt träder i kraft uppgår därmed till totalt 10. On ni har några frågor angående detta, kontakta någon av Branns konsulter.