2016-07-18:

I Sverige gäller att ett upphovsrättsligt verk har skydd i 70 år efter upphovsmannens död.  Den ursprungliga tanken med denna långa skyddstid är att efterlevande ska ha försörjning. Vissa möbler och designföremål kan anses ha ett sådant mått av självständigt skapande att de anses som upphovsrättsliga verk. Inom EU i övrigt i stort gäller också denna skyddstid. För just möbler och brukskonstföremål har dock i vissa länder en kortare skyddstid gällt. I Storbritannien har sådana verk endast en skyddstid om 25 år från skapandet, alltså en betydligt kortare tid än 70 år efter upphovsmannens död.

Flera företag har utnyttjat detta faktum och haft sin bas för försäljning av s.k. replica klassiker i Storbritannien. Ett sådant företag är DesignersRevolt vilket ägs av svensken Lennart Nyberg. På DesignersRevolt hemsida har man kunnat köpa kopior av exempelvis möbler av makarna Eames, Poul Henningsen och Arne Jacobsen samt möbler av Poul Kjaerholm och Le Corbusier. Försäljningen har bl a varit inriktad på den svenska marknaden.

Svensk polis och åklagare har agerat mot DesignersRevolt i Sverige och i december 2015 väcktes åtal mot fyra personer som var involverade i möbelföretaget då det visat sig att bolaget har lager i Sverige.

När man idag går in på DesignersRevolt’s hemsida är den inaktiverad och en textruta säger:

Dear Customer, please note that until we have clarity on the upcoming changes to UK copyright law, we are suspending sales.

Anledningen till denna text är att man nu beslutat om ändringar av skyddstiderna i Storbritannien. Från den 28 juli 2016 kommer samma regler som i Sverige gälla, d v s för brukskonst och möbler, som uppvisar verkshöjd, kommer skyddet att vara 70 år efter upphovsmannens död. För vissa verk i Storbritannien kommer alltså dessa gå från att fritt kopieras ena dagen till att vara skyddade mot kopiering en längre tid framöver. Vissa övergångsregler kommer att gälla under en period fram till 28 januari 2017.

Om ni har några frågor angående detta så kontakta gärna Joakim Sånglöf, jurist på BRANN.