2016-08-01:

Den 23 juni 2016 dömde Uppsala tingsrätt sju personer, varav fyra till fängelse, för bland annat försök till grovt bedrägeri efter att de skickat ut så kallade ”bluffakturor”. Polis och åklagare har jobbat med utredningen i närmare ett år och fallet är ett av de största i sitt slag i landet. Fakturorna har utgett sig för att vara från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO dåvarande OHIM) med meddelande om att mottagaren ska förnya sitt varumärkesskydd. EUIPO är en offentlig myndighet och är som sådan skyldig att publicera information om varumärken och designrättigheter samt dess innehavare. Fakturamottagarnas namn, adresser, själva varumärket, ansökningsdatum och ansökningsnummer har hämtats från EUIPO:s officiella hemsida för att sedan hamna på respektive faktura.  Allt ifrån mindre bolag till storbolag som Danske bank har betalat fakturor och utredningen hade närmare 400 målsäganden.

EUIPO har under en längre tid haft problem med falska fakturor som skickas från Sverige och andra länder. Sedan några år har därför EUIPO fått avsätta extra resurser för att stävja detta. Bland annat har EUIPO inrättat en särskild avdelning med uppgift att just bekämpa fakturabedrägerierna.

Vi på Brann uppmanar alla innehavare av immateriella rättigheter att vara extra vaksamma på fakturor som ser ut att komma från EUIPO, EPO, PRV eller liknande myndigheter.

På EUIPO:s hemsida kan ni finna en exempellista på vilseledande fakturor som ska ge intryck av att komma från myndigheter eller organisationer av olika slag. https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/misleading-invoices

Utöver detta kan ni se på Svensk Handels varningslista där Svensk Handel listar oseriösa företag. (http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/)

Har ni frågor kring en faktura gällande er immateriella rättighets registrering, förnyelse, bevarande med mera tveka inte att höra av er till oss.