2016-07-18:

Efter beslutet att Storbritannien ska lämna Europeiska Unionen (EU) har det uppkommit många IP-relaterade frågor. En fråga är vad som kommer att ske med alla EU-varumärken och EU-designrättigheter som gäller i Storbritannien och hur dessa rättigheter ska behandlas efter Storbritanniens formella utträde.

Det kommer att ta minst två år innan Storbritannien faktiskt lämnar EU och med tanke på alla komplexa frågor, inte minst inom IP-området, kommer det troligen att ta längre tid än så. Intill dess Storbritannien de facto lämnar EU fortsätter EU-lagstiftningen att gälla där, såsom förordningen om EU-varumärken och design. Likaså fortsätter EU-varumärken och EU-designregistreringar att äga giltighet i Storbritannien intill det formella utträdet träder i kraft.

Det finns ingen som kan säga idag vad som kommer att ske efter utträdet. Bedömningen är dock så här långt att det kommer att tillkomma regler och mekanismer som gör att EU-varumärken och EU-design kommer att kunna omvandlas till nationella, brittiska rättigheter med bibehållande av prioritetsdatum och med hänsyn till beviljade senioritetskrav, vad gäller varumärken.

Efter det formella utträdet kommer man mycket troligt behöva antingen söka nationellt eller att designera Storbritannien i en internationell registrering, för att kunna skydda sina varumärken och design.

Det finns många andra aspekter och detaljer kring Storbritanniens utträde som kommer att diskuteras och behöva förhandlas mellan EU och Storbritannien.  Likaså kan företag exempelvis behöva omarbeta licensavtal eller andra typer av IP-avtal som hänvisar till ”EU” som territorium, då detta inte längre kommer att omfatta Storbritannien.

BRANN bevakar och håller våra kunder uppdaterade på alla förändringar och eventuella åtgärder som måste vidtas för att EU-varumärken och design ska fortsätta att gälla i Storbritannien efter Brexit. Om ni har några frågor redan nu, så kontakta gärna Astrid Johnsson, partner och jurist på BRANN.