2016-06-27:

Efter flera år av förberedelser verkade Enhetspatentet och den Enhetliga Patentdomstolen äntligen bli verklighet. För bara någon vecka sedan sade sig Tyskland vara färdigt att ratificera överenskommelsen om den Enhetliga Patentdomstolen. Därmed fattades det bara att Storbritannien och ett enda till EU-land ratificerade överenskommelsen, för att den skulle kunna träda i kraft. Besvikelsen var därför stor bland dem som sett fram emot det nya enhetliga patentsystemet, när det stod klart att Storbritanniens medborgare den 23 juni röstat ja till ett utträde ur EU. Att Storbritannien lämnar EU innebär att landet inte kan omfattas av Enhetspatentet, även om Storbritannien givetvis fortfarande kommer att omfattas av vanliga Europeiska patent och patentansökningar.

Efter folkomröstningen finns det många frågetecken runt Enhetspatentets och den Enhetliga Patentdomstolens framtid, inte minst då en av domstolens tre centrala avdelningar var planerad att ligga i London.

Det Europeiska Patentverkets president, Benoît Battistelli, uttalade sig dock hoppfullt redan dagen efter folkomröstningen och förklarade att det förväntas att Storbritannien tillsammans med de länder som deltar i överenskommelsen gemensamt ska hitta en väg framåt, så att det nya enhetliga patentsystemet ska kunna träda i kraft ändå. Fortsättning följer alltså.