2016-02-05:

Under rubriken Patent i Indien och Kina gav Brann 2 och 3 februari lunchseminarier i Uppsala och Stockholm för våra kunder. Skillnader och likheter mellan det europeiska patentsystemet och dessa länders patentsystem belystes. Ett fyrtiotal gäster bjöds på lunch och fick sedan lyssna till två uppskattade och spännande föredrag.

Raguraman Kumaresan som är Indiskt patentombud på Clairvolex, en indisk patentbyrå som Brann samarbetar med, beskrev processen att söka patent i Indien och pekade på viktiga saker att tänka på.

Barry Franks som är Europeiskt patentombud och senior patentkonsult på Brann samt har erfarenhet från industrin. Barry jämförde invändningsförfarandet vid EPO med motsvarande procedur i Kina i ett fall där motsvarande patent behandlats. Bland annat gjordes en jämförelse av kostnader och tid för hanteringen. Förenklat gick processen snabbare i Kina men till ett högre pris.