2016-02-05:

MIP-rankingen för varumärken 2016 är klar och glädjande nog flyttar Branns Legal Team fram positionerna inom varumärken till nivå 3 inom ”Trademark Contentious ”och bibehåller position på nivå 2 i ”Trademark Prosecution”. Branns Legal Team rankas även högt på World Trademark Review:s över “The World’s Leading Trademark Professionals 2016”. Inom “Prosecution and Strategy” placerar sig Brann på silvernivå och inom ”Enforcement and Litigation” placerar sig Brann på bronsnivån. Särskilt omnämns vår kollega Astrid Johnssons insatser.  Läs mer här och här. Välkommen att kontakta oss för mer information!