Nathalie Ranborn

Nathalie Ranborn text I korthet: IP Administratör Telefon: 08-429 10 03 E-post: nathalie.ranborn@brann.se [...]

Nathalie Ranborn2021-03-31T13:38:19+02:00

Lena Haraldsson

Lena Haraldsson Lena har 25 års erfarenhet som ekonomiassistent och är anställd hos Brann sedan 2020. [...]

Lena Haraldsson2020-12-01T15:46:12+01:00

Anne Jansson

Anne Jansson Anne Jansson arbetar sedan oktober 2019 som Patent Paralegal hos Brann. Anne har arbetat som patentassistent [...]

Anne Jansson2020-03-24T10:31:05+01:00

Anna Tofvesson

Anna Tofvesson text. I korthet: Ekonomichef Telefon: 08-429 10 12 E-post: anna.tofvesson@brann.se [...]

Anna Tofvesson2020-03-24T10:36:53+01:00

Cecilia Arestad

Cecilia Arestad Cecilia tog 2018 sin examen från juristprogrammet vid Lunds Universitet. Under sin studietid riktade hon främst in [...]

Cecilia Arestad2020-03-24T10:40:18+01:00

Sara Hadodo

Sara Hadodo Beskrivande text. I korthet: Patent Paralegal Telefon: 08-429 10 30 E-post: [...]

Sara Hadodo2020-03-24T10:45:36+01:00

Hanna Thorngren

Hanna Thorngren Hanna är anställd på Brann sedan 2017 och tog samma år examen från juristprogrammet på Uppsala universitet, [...]

Hanna Thorngren2020-03-24T10:47:17+01:00

Christina Corbell

Christina Corbell Christina Corbell arbetar sedan augusti 2017 som Patent Paralegal hos Brann. Hon har arbetat som patentassistent [...]

Christina Corbell2020-03-24T10:51:22+01:00

Mika Silfver

Mika Silfver Mika är anställd på Brann sedan 2016. Mika har tidigare arbetat som patentkonsult på en annan [...]

Mika Silfver2020-03-24T11:03:19+01:00

Joakim Wihlsson

Joakim Wihlsson Joakim är verksam som patentkonsult på Brann sedan juni 2016. Joakim är civilingenjör i teknisk fysik och [...]

Joakim Wihlsson2020-03-24T11:05:04+01:00
Till toppen