Project Description

Anna Tofvesson

Ekonomichef och HR-ansvarig

OFFICEPHONE
Stockholm08-429 10 12
MAIL
anna.tofvesson@brann.se

Anna har jobbat som ekonomichef på Brann sedan 2018, innan dess var hon ekonomichef på koncernen Sturebadet. Förutom leda det finansiella arbetet jobbar hon med Branns HR-frågor. Hon gick nyligen en HR-utbildning och trivs väl med uppdraget som länk mellan företaget och medarbetarna.

Anna är en skarp och empatisk människokännare som rör sig vant mellan tjänstens olika delar, hon varvar den dagliga verksamheten med det strategiska arbetet och sitter dessutom i Branns ledningsgrupp.

Som ekonomichef är hon bland annat ansvarig att säkerhetsställa bokföringen, analysera nyckeltal och rapportera resultat till ledningsgrupp och styrelse. Hon ansvarar också för budgetarbete, prognoser och årsredovisning. Som HR-ansvarig arbetar hon med organisationens välmående, personaladministration och fungerar som ett stöd i personalfrågor till cheferna.

Anna är uppmärksam, har god helhetssyn och därmed lätt för att prioritera även i stressiga situationer. Hon räds inte utmaningar och arbetar alltid strukturerat och målmedvetet. Hon är en trygg och lyhörd person och som ser behov på individnivå och agerar därefter. Hon besitter också en härlig positivitet som smittar av sig och har alltid nära till skratt vilket gjort henne till en mycket uppskattad chef och kollega.

På sin fritid umgås hon med sin familj och lägger mycket tid på grön matlagning, yoga, mindfulness och välmående.

  • Ekonomichef
  • HR-ansvarig
  • Sitter i Ledningsgruppen 
  • Diplomerad HR-chef

Språk
Svenska, engelska

Utbildning
Diplomerad HR-chef, Företagsuniversitetet
Redovisning och Finansiering, Stockholms Universitet 

  • Ekonomichef
  • HR-ansvarig
  • Sitter i Ledningsgruppen 
  • Diplomerad HR-chef

Anna har jobbat som ekonomichef på Brann sedan 2018, innan dess var hon ekonomichef på koncernen Sturebadet. Förutom leda det finansiella arbetet jobbar hon med Branns HR-frågor. Hon gick nyligen en HR-utbildning och trivs väl med uppdraget som länk mellan företaget och medarbetarna.

Anna är en skarp och empatisk människokännare som rör sig vant mellan tjänstens olika delar, hon varvar den dagliga verksamheten med det strategiska arbetet och sitter dessutom i Branns ledningsgrupp.

Som ekonomichef är hon bland annat ansvarig att säkerhetsställa bokföringen, analysera nyckeltal och rapportera resultat till ledningsgrupp och styrelse. Hon ansvarar också för budgetarbete, prognoser och årsredovisning. Som HR-ansvarig arbetar hon med organisationens välmående, personaladministration och fungerar som ett stöd i personalfrågor till cheferna.

Anna är uppmärksam, har god helhetssyn och därmed lätt för att prioritera även i stressiga situationer. Hon räds inte utmaningar och arbetar alltid strukturerat och målmedvetet. Hon är en trygg och lyhörd person och som ser behov på individnivå och agerar därefter. Hon besitter också en härlig positivitet som smittar av sig och har alltid nära till skratt vilket gjort henne till en mycket uppskattad chef och kollega.

På sin fritid umgås hon med sin familj och lägger mycket tid på grön matlagning, yoga, mindfulness och välmående.