IoT – ”the Internet of Things”

IoT – alltid uppkopplad, alltid sammankopplad

Idag innehåller så gott som alla teknikområden kopplingar till datorer och mjukvarulösningar i form av till exempel databaskopplingar, styrning av processer och anordningar eller bearbetning av data och signaler. Vi omges också av allt fler enheter och anordningar som är uppkopplade, mäter eller samlar in data och möjliggör konnektivitet och kommunikation mellan enheterna, eller mellan oss och enheterna, via ”the Internet of Things” (IoT).

Det som gör IoT så aktuellt just nu är nog helt enkelt att möjligheten till ständig uppkoppling och datainsamling finns, i och med att smarta sensorer blir allt mindre och billigare och enkelt kan integreras i annan typ av teknik samtidigt som mobil teknik och molntjänster är väl utvecklad. Dessutom utvecklas metoderna för databearbetning ständigt, vilket gör att all insamlad data kan användas på nya, spännande och innovativa sätt.

Vi kan idag genom insamling av data från smarta sensorer identifiera enheter, lokalisera enheter, få kontextspecifik information, bearbeta och kommunicera informationen. Därigenom går det att utveckla teknik som till exempel innebär att din bil meddelar dig att den behöver repareras och kanske att den själv redan bokat tid för service, infrastrukturlösningar som läser av flöden och människor i stadsmiljö och anpassar trafikljus efter människors rörelse eller kollektivtrafikens behov, eller kanske att din brödrost skickar dig ett sms för att berätta att du glömde dra ur sladden. Det finns dock massor kvar att uppfinna.

IoT – ett ekosystem med komplexitet

IoT, eller ”Sakernas Internet”, är ett av de absolut snabbast växande tekniksegmenten just nu och innefattar en mängd olika tillgängliga tekniker för uppkoppling och sammankoppling av snart sagt alla typer av enheter. Diverse rapporter prognostiserar att år 2020 kommer det finnas cirka 26 miljarder enheter som är anslutna till varandra. Detta kräver nya, anpassade lösningar för sådant som inhämtande, överföring, lagring, kryptering och bearbetning av data. Den stora mängd data som finns att tillgå (”big data”) kräver ofta effektiva, automatiserade analys- och behandlingsmetoder, baserade på till exempel ”machine learning”, neurologiska nätverk, artificiell intelligens (AI) m.m. Kommunikationen mellan olika medium kräver i sin tur väl fungerande gränssnitt maskin-maskin och maskin-människa, där det senare kan inkludera användning av sådant som ljud, ljus, bild, haptik, grafiska användargränssnitt (GUI:s), virtual reality (VR) och/eller augmented reality (AR).

Förståelsen för olika teknikområdens koppling till varandra med tillämpning av IoT kräver spetskompetens och Brann har därför ett flertal dedikerade konsulter som arbetar med IoT.

Mer information om de aktuella konsulterna hittar du längre ner på sidan.

Kundcase IoT och Brann

Branns innovativa klienter skapar redan smarta, effektiva och tillförlitliga lösningar med tillämpning av IoT. Här följer två exempel:

Charge-Amps har utvecklat en ”Green Tech”-baserad elbilsförsörjningsutrustning som kan styras och övervakas på distans med hjälp av en molnbaserad tjänst.

Ngenic har skapat och utvecklat en plattform för det ”smarta hemmet” där husets uppvärmning kan övervakas och planeras med hjälp av smarta enheter, applikationer och molnbaserade tjänster.

Branns IoT-kompetens

Hör av dig om du vill veta hur vi utifrån ett IP-perspektiv kan hjälpa dig att skapa affärsnytta och konkurrensfördelar baserat på just din IoT-innovation. Med vårt uttalade teknikfokus strävar vi på Brann alltid efter att vara i framkant när det gäller kunskap och medvetenhet om nya tekniska framsteg. Våra högt specialiserade och hängivna konsulter bidrar till att din IP-affär växer i en nyanserad och uppkopplad värld.

För mer information, kontakta någon av våra konsulter nedan.
Team Leader: Joakim Wihlsson

Joakim Wihlsson
Europapatentombud
08-429 10 36
joakim.wihlsson@brann.se

Ellen Stavbom
Europapatentombud
018-56 89 08
ellen.stavbom@brann.se

Kasper Öberg
Europapatentombud
046-271 77 03
kasper.oberg@brann.se

Mika Silfver
Patentkonsult
08-429 10 11
mika.silfver@brann.se

Klas Arvidsson
Patentkonsult
08-429 10 28
klas.arvidsson@brann.se

Emma Jansson Hjerdt
Europapatentombud
018-56 89 02
emmajansson.hjerdt@brann.se

Mats Lindgren
Patentkonsult
08-429 10 00
mats.lindgren@brann.se

Bertil Ljungdahl
Patentombud
08-429 10 57
bertil.ljungdahl@brann.se

Niclas Larsson
Patentkonsult
08-429 10 37
niclas.larsson@brann.se

Henrik Fehninger
Europapatentombud
08-429 10 06
henrik.fehninger@brann.se