”Jag har kommit på en unik idé. Vad ska jag tänka på så att ingen kopierar den rakt av?”

Ida Christensen, patentkonsult, svarar: ”Bland det viktigaste att tänka på redan från start är hur och för vem du berättar om din idé. För att ha möjlighet att skydda din idé t ex med patent måste du hålla den hemlig. Sekretessavtal kan därför behövas för att prata med investerare på ett tidigt stadium.”

Om du vill skydda din idé med patent så får idén inte ha gjorts publikt tillgänglig innan en ansökan om patent lämnats in. All information som på något sätt gjorts tillgänglig för allmänheten, t ex i skrift, såsom böcker, vetenskapliga publikationer, tidningar eller internet eller genom muntlig presentation kan hindra möjligheten att patentera en idé. Om du behöver berätta om din idé för en utomstående, såsom en möjlig finansiär eller samarbetspartner, är det viktigt att minimera risken att informationen sprids eller används av den utomstående för egen vinning. Detta kan t ex göras genom att begära att den utomstående skriver under ett sekretessavtal.

I vissa fall kan det vara lämpligt att skydda idén med design.  Mer information om design finns här.

Om du vill ha mer information och hjälp angående hur man säkrar upp sin idé, kontakta gärna någon av oss på Brann.

”Jag funderar på att patentskydda en algoritm. Går det?”

Mika Silfver, patentkonsult, svarar: ”Det går i många fall att patentskydda en algoritm/mjukvara, men det finns några saker att tänka på. Algoritmen i sig, det vill säga de rena matematiska eller logiska operationerna, går inte att skydda med patent. Om algoritmen däremot åstadkommer något nytt eller fördelaktigt när den körs i ett datoriserat system så kan det gå att skydda algoritmen, till exempel i form av en metod som innehåller ett antal steg som utförs av systemet. Alltså behöver algoritmen placeras in i ett specifikt tekniskt sammanhang. Sedan måste metoden också, liksom andra uppfinningar, vara ny och ha uppfinningshöjd jämfört med tidigare känd teknik. Detta brukar ofta vara en extra svår nöt att knäcka när det gäller just algoritmer/mjukvara.” Här finns mer information om patenterbarhet i allmänhet.

”Jag ska lansera en produkt/tjänst i Sverige och utomlands. Vad måste jag tänka på?”

Aliona Saalo, IP-jurist, svarar: ”Det är viktigt att vara informerad om och respektera andras eventuella IP-rättigheter. I god tid före lansering bör du därför undersöka om någon annan har aktiva patent eller patentansökningar som omfattar din produkt eller tjänst. Du bör även kontrollera om någon annan har registrerat ett varumärke som liknar namnet du tänkt använda för liknande produkter eller tjänster. Undersökningen behöver omfatta de länder eller regioner som är aktuella för lansering.”

Det är viktigt att tänka på att det ofta inte räcker med att säkra ditt ”eget” immaterialrättsliga skydd för en produkt eller tjänst, såsom med hjälp av patent, varumärke eller designskydd, för att få tillgång till en marknad. Till exempel gäller för patentområdet att du kan få patent beviljat på en uppfinning som faller inom ett annat, tidigare inlämnat bredare patent. Då kan du bli beroende av det bredare patentet för att kunna utöva din uppfinning kommersiellt. Det kan betyda att du t ex behöver förhandla med ägaren till det bredare patentet om en licens. Det kan också vara så att ägaren till det bredare patentet behöver ha licens till ditt smalare patent för att kunna utöva sin uppfinning, och i så fall kan ni förhandla om en korslicens. För varumärken och designskydd bör du ta reda på om någon annan har registrerat en rättighet på din tilltänkta marknad. I IP-sammanhang så pratar man ofta om ”Freedom-to-operate” (FTO) eller ”market clearance” då det gäller patent och tillgänglighetsundersökning med avseende på varumärkesrättigheter. Detta är exempel på verktyg för att undersöka om man har handlingsfrihet på marknaden som man avser träda in på.

Här kan du läsa mer om Branns tjänster FTO och tillgänglighetsundersökningar.