Project Description

Ida Christensen

Ida Christensen är patentkonsult på Brann sedan 2008. Innan dess arbetade hon som patentingenjör på Patent- och registreringsverket 2001-2008 och var parallellt ansvarig för utbildning och examination av alla patentingenjörer 2006-2008. Ida arbetar i nära samarbete med sina kunder för att maximera det kommersiella värdet av deras IP-rättigheter. Hon skriver och hanterar patentansökningar inom bl.a. bioteknik och medicinsk teknologi, som t ex fermenteringsteknik, proteinrening, mikrobiologi, probiotika, enzymologi, in vitro diagnostik, analytiska assayer och medicinska anordningar. Hon utför patenterbarhetsstudier och freedom-to-operate-undersökningar, och ger råd avseende patentstrategier, invändningar, intrång, och giltighet. Ida föreläser också om patenträtt och patentpraxis, bl.a. på mastersprogram vid Uppsala Universitet. Ida talar engelska och förstår tyska, franska och danska.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Civ.ing. Teknisk Biologi, Linköpings Tekniska Högskola, Linköpings Universitet (2000)

Telefon:

08-429 10 69

E-post:

ida.christensen@brann.se