Project Description

Annika Kilander

Annika Kilander började på Brann 2013 och kom då med erfarenhet från såväl patentbyråbranschen, där hon varit verksam inom bioteknik och medicinområdet, som från industrin, där hon ägnat mer än 10 år åt att leda den globala IP-verksamheten inom GE Healthcare’s division för Life Science. Annika har en bred erfarenhet av affärsmässig användning av IP, vilken inkluderar due diligence vid företagsköp och inför samarbeten; freedom-to-operate analyser; in- och utlicensiering samt andra typer av förhandlingar där IP ingår. Under sina många år inom industrin har Annika också ägnat sig åt att proaktivt skapa värdehöjande IP-rättigheter genom samarbete mellan marknadssida och FoU, ofta med direkta finansiella inkomster i åtanke. Slutligen har Annika också varit involverad i arbete med uppfinnarersättningar, inkluderande såväl upprättande av lämpliga regelverk som hantering av tvister rörande skäliga ersättningar.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Civ.ing Kemiteknik/Bioteknik

Telefon:

018-56 89 12

E-post:

annika.kilander@brann.se