Project Description

Annika Kilander

Managing Partner – Europapatentombud

Annika har jobbat på Brann sedan 2013. Hon har en unik erfarenhet av strategisk användning av IP med mycket kommersiellt fokus efter sin tid som global patentchef för Life Science-divisionen inom GE Healthcare (numera Cytiva). Idag nyttjar hon sin kompetens specifikt inom patentområdet, där hon är en mycket omtyckt ledare.

Annika är specialiserad på Life Science, och har ägnat mycket tid åt IP-skydd av uppfinningar inom området proteinkemi samt instrument för biotekniska applikationer. Speciellt kan nämnas att Annika arbetat mycket inom Protein A-området, exempelvis genom en patenteringsstrategi för MabSelect®. Hon har även gedigen erfarenhet av att leda såväl offensiv som defensiv användning av IP-skydd, där ett flertal rättigheter kompletterats för att stärka exklusiviteten kring en produkt. Exempel är de rättegångar där flera rättigheter användes för att försvara ensamrätten till Biacore® i USA och Europa parallellt, där frågorna gällde intrång i patent- och designrättigheter samt otillbörlig marknadsföring.

Annika är mycket engagerad och involverad i sitt yrke, med genuin glädje för utveckling och har bland annat varit involverad i arbete med uppfinnarersättningar, inkluderande såväl upprättande av lämpliga regelverk som hantering av tvister rörande skäliga ersättningar.

Annika balanserar patentarbetet på Brann med att tillbringa mycket tid ute i skog och mark, gärna på hästryggen och helst med lite fart över hinder.

 • Managing Partner
 • Europeiskt Patentombud
 • Auktoriserat Svenskt Patentombud 
 • Civ. ing. Kemiteknik och Bioteknik
 • Ledamot Patentombudsnämnden (PN)
 • Rekommenderad av IAM sedan 2014

Språk
Svenska, engelska

Utbildning
Civ. ing. Kemiteknik och Bioteknik, KTH

Medlem i
SIPF

 • Managing Partner
 • Europeiskt Patentombud
 • Auktoriserat Svenskt Patentombud 
 • Civ. ing. Kemiteknik och Bioteknik
 • Ledamot Patentombudsnämnden (PN)
 • Rekommenderad av IAM sedan 2014

Annika har jobbat på Brann sedan 2013. Hon har en unik erfarenhet av strategisk användning av IP med mycket kommersiellt fokus efter sin tid som global patentchef för Life Science-divisionen inom GE Healthcare (numera Cytiva). Idag nyttjar hon sin kompetens specifikt inom patentområdet, där hon är en mycket omtyckt ledare.

Annika är specialiserad på Life Science, och har ägnat mycket tid åt IP-skydd av uppfinningar inom området proteinkemi samt instrument för biotekniska applikationer. Speciellt kan nämnas att Annika arbetat mycket inom Protein A-området, exempelvis genom en patenteringsstrategi för MabSelect®. Hon har även gedigen erfarenhet av att leda såväl offensiv som defensiv användning av IP-skydd, där ett flertal rättigheter kompletterats för att stärka exklusiviteten kring en produkt. Exempel är de rättegångar där flera rättigheter användes för att försvara ensamrätten till Biacore® i USA och Europa parallellt, där frågorna gällde intrång i patent- och designrättigheter samt otillbörlig marknadsföring.

Annika är mycket engagerad och involverad i sitt yrke, med genuin glädje för utveckling och har bland annat varit involverad i arbete med uppfinnarersättningar, inkluderande såväl upprättande av lämpliga regelverk som hantering av tvister rörande skäliga ersättningar.

Annika balanserar patentarbetet på Brann med att tillbringa mycket tid ute i skog och mark, gärna på hästryggen och helst med lite fart över hinder.