Immaterialrättsdagen 2021

Den 26 april årligen infaller Immaterialrättsdagen, som anordnas för att fira och belysa vikten av vilken roll som immateriella rättigheter spelar när det gäller utveckling, innovation och företagande. Dagen anordnas av WIPO, FN:s organ för immateriella rättigheter och datumet, 26 april, valdes eftersom just den dagen år 1970 trädde konventionen genom vilken WIPO etablerades i kraft.

”Taking your ideas to market”

Varje år antas ett särskilt tema för Immaterialrättsdagen, för att uppmärksamma ett fenomen eller en sektor där immaterialrätt spelar stor roll. Som exempel kan nämnas 2009 års tema som var ”Green Innovation” och 2014 års tema vilket var ”Movies – a Global Passion”. För det här året, 2021, är temat av naturliga skäl kopplat till den rådande pandemin som präglat det gångna året. WIPO vill, genom årets tema ”IP & SMEs: Taking your ideas to market”, visa på hur små och medelstora företag, som beräknas stå för ca. 90 % av alla företag i världen, bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling. Immaterialrätt är ett av flera viktiga verktyg, som SME:er i alla delar av världen kan använda för att skapa ekonomiskt värde, främja sina affärsmål och därigenom bidra till flera viktiga arbetstillfällen.

Vi på Brann jobbar ju dagligen med immaterialrätt och imponeras ständigt av de personer och företag vi jobbar med, och deras kreativa tankar, idéer och lösningar på problem. Idag, på Immaterialrättsdagen, vill vi därför särskilt fira våra härliga SME-kunder och samarbetspartners!

Bild: Jonathan Calugi för World IP Day 2021