Vad Brexit innebär för innehavare av EU-rättigheter inför utträdet, har vi på BRANN skrivit om här men nu är det verklighet

– Storbritannien lämnade EU på riktigt vid årsskiftet 20/21 och Brexit är ett faktum.

Det innebär, som tur är, dock inte att den som har registrerade varumärkes- och designrättigheter i EU står skyddslös i Storbritannien. I och med Brexit har alla EU-varumärken och EU-designregistreringar som var registrerade per den 31 december 2020 ”klonats” och fått en motsvarande brittisk registrering. De klonade rättigheterna känns igen på sina registreringsnummer, vilka är samma som för deras EU-motsvarighet men med ”UK009” framför. Alltså, den brittiska klonen av EU-varumärkesregistrering nr. 07449754 har registreringsnummer UK00907449754.

Förnyelser av varumärken sker numera vid den brittiska varumärkesmyndigheten

I framtiden måste dock de klonade brittiska rättigheterna hanteras separat från motsvarande EU-rättigheter. Det här innebär till exempel att förnyelse av dessa måste ske direkt vid den brittiska varumärkesmyndigheten medan EU-rättigheterna upprätthålls via EUIPO (Europeiska varumärkesmyndigheten). För de registreringar som har förnyelsedatum som infaller under 2021 måste den brittiska klonen förnyas separat, även om förnyelseavgiften för EU-registreringen betalades in redan under 2020.

Klonerna av de registreringar som vi på BRANN hanterar har naturligtvis införts i vårt bevakningssystem och vi kommer som vanligt avisera er när respektive förnyelsefrist börjar närma sig.

Varumärkesansökningar som var pågående 1 januari 2021

För EU-rättigheter som har registreringsdatum 1 januari 2021 eller senare uppstår det inte någon automatisk motsvarande rättighet i UK. För de EU-ansökningar som var pågående per den 1 januari 2021 kan man ansöka om registrering av samma rättighet i Storbritannien och ändå få behålla ansökningsdatumet från den ordinarie EU-ansökan. För varumärken är det en förutsättning för en sådan ansökan att den avser både samma varumärke och att förteckningen över varor och tjänster är identisk med den som EU-ansökan omfattar. Ansökan om registrering i Storbritannien för en rättighet som var föremål för en pågående ansökan vid brytdatumet måste vara inkommen till den brittiska myndigheten senast den 30 september 2021.

Om ni har frågor kring rättigheter i samband med Brexit, är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister.