2020-08-04:

Joakim Wihlsson är omnämnd som en nationell auktoritet för Sverige i Who’s Who Legal (WWL) ranking för Patentombud 2020.

WWL sammanfattar:
”Joakim Wihlsson is a “strong patent attorney” who applies a profound understanding of intellectual property rights to his top-tier practice.”

Läs mer: https://whoswholegal.com/joakim–wihlsson