2020-06-25:

Håll dig uppdaterad även under sommaren. Anslut till online session som organiseras av WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Second session och lyssna på vår kollegas Joakim Wihlsson’s intervention avseende Ytterligare Rättigheter i Relation till Data.