2020-04-30:

Igår fattade EUIPO beslut att förlänga tidsfrister ytterligare till den 18 maj 2020. De tidsfristerna som infaller mellan den 9 mars och 17 maj förlängs till den 18 maj. Detta gjordes på grund av den rådande pandemin som inneburit stora förändringar i världen vilket har medfört störningar i kommunikationen mellan Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och de aktörer som är i kontakt med denna myndighet.

Brann håller sig naturligtvis uppdaterade gällande löpande förändringar och åtgärder som vidtas av EUIPO med anledning av den situation som nu råder.