2020-04-05:

I en Notice publicerad den 1 maj 2020 meddelade EPO att perioden från den 15 mars 2020 förlängs ytterligare till den 2 juni 2020 på grund av COVID-19 pandemin. Detta betyder att alla perioder som löper ut mellan dessa datum förlängs till den 2 juni 2020.

Se: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200501.html