2020-04-16:

Det är alltid givande att bidra tillbaka till samhället särskilt i dessa tider som är svåra för många. Brann skänkt 100 matkassar till behövande barnfamiljer via Giving People. Matkassarna består av enkla basvaror som passar en barnfamilj. Alla kan bidra även små insatser räknas. Läs mer på Giving Peoples hemsida.