2020-03-17:

Rådande situation gällande COVID-19-spridningen har på kort tid inneburit stora förändringar i världen, vilket har medfört störningar i kommunikationen mellan Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och de aktörer som är i kontakt med denna myndighet.

Med anledning av dessa extraordinära omständigheter har EUIPO idag, den 16 mars 2020, beslutat att alla tidsfrister som förfaller vid myndigheten mellan den 9 mars 2020 till den 30 april 2020 nu förlängs och istället kommer att förfalla den 1 maj 2020.

BRANN håller sig naturligtvis uppdaterade på löpande förändringar och åtgärder som vidtas av EUIPO med anledning av den situation som nu råder.