2020-03-13:

Med den snabba och allvarliga förändringen av påverkan av COVID-19 (coronaviruset) vill vi kort informera våra klienter, kollegor och affärspartners om de åtgärder vi vidtar för att tillförsäkra hälsan för våra medarbetare, klienter, gäster och samhället i stort. Vi övervakar noga rekommendationer från WHO och Folkhälsomyndigheten och vidtar proaktiva åtgärder för att främja hälsa och säkerhet.

Dessa åtgärder innefattar att anställda på BRANN så långt som möjligt ska arbeta på distans tills vidare. Vi har möjligheter att arbeta på distans med elektroniska akter, fjärruppkoppling och sätt att kommunicera elektroniskt med myndigheter. Vi avser att tillförsäkra bibehållen service både vad gäller kvalitet och effektivitet.

I samband med detta ställs alla affärsmöten in såväl som deltagande vid seminarier, konferenser etc. Vi har möjlighet att sätta upp online-möten om så behövs med verktyg såsom Skype och Microsoft Teams.

Vi sänder våra önskningar om er hälsa såväl som era familjers och kollegors. Våra tankar går till dem som drabbats av viruset.

Om ni har några frågor, var vänlig och kontakta er BRANN konsult eller brann@brann.se.