2020-01-28:

Som de flesta av er säkert känner till har Storbritannien efter mycket om och men nu äntligen kommit till beslut om att lämna EU från och med den 1 februari 2020 –  eller? Riktigt så abrupt blir det inte i verkligheten… Efter nämnda datum inleds nämligen en övergångsperiod inom vilken förhandlingar mellan Storbritannien och EU kommer att fortgå och förhoppningen är att dessa slutligen skall utmynna i ett för parterna acceptabelt avtal som skall gälla fortsättningsvis.

Ett slutdatum för denna övergångsperiod är satt till den 31 december 2020 varefter Storbritannien enligt uppgift de facto kommer att lämna EU med eller utan avtal. Fram tills slutet av detta år kommer det emellertid att vara ”business as usual” och detta gäller även er som är innehavare av EU-varumärken och/eller EU-design.

Kort sagt kommer inga förändringar ske till följd av BREXIT innan övergångsperiodens slut – och vilka ändringar det då kommer att handla återkommer vi till vid senare tillfälle. Mer om detta finns att läsa här.

Om du har frågor om detta, är du välkommen att kontakta Mona Fankhauser.

Timglas