2018-02-08:

MIP:s (Managing Intellectual Property’s) rankning för varumärken är nu ute och Brann bibehåller en stark position i båda varumärkeskategorierna. Brann är rankade i tier 2 och tier 3, i ”Trade mark prosecution” respektive ”Trade mark contentious”. För mer information, se MIP:s hemsida.