2018-01-29:

Tidskriften World Trademark Review har publicerat sin årliga rankning av WTR 1000. Bedömningen för rankningen baseras på intervjuer och rekommendationer. Brann är återigen rankad både vad gäller tvister och processer samt portföljhantering och strategier. Det sägs bland annat följande ”Having been in the game for over 65 years, the side has customer service down to a tee as well; emails are responded to in a flash and portfolio expansion is proactively pursued and recommended. Astrid Johnsson is the first port of call for interested parties”.