2017-09-28:

Är du redo att ta din innovation till nästa steg?

Stockholms stad ger varje år ett antal stockholmare möjligheten att ta sin innovation till
nästa steg. I år delas 500 000 kronor ut genom Stockholms Innovationsstipendium.
Alla som bor, studerar eller arbetar i Stockholm län har möjlighet att söka stipendium.
Syftet är att stimulera och uppmuntra i första hand personer som arbetar utan stöd från
företag eller institutioner att utveckla innovationer.

Din innovation kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, och de
områden som i år premieras sträcker sig från Förenkla vardagen, Kulturella och kreativa
näringar, Life science och hälsa, Resor och turism, Social och ekologisk hållbarhet .
Innovationerna bedöms efter deras tekniska, kommersiella och samhällsekonomiska
betydelse och stipendierna kommer att delas ut i samband med en ceremoni i Stadshuset
i anslutning till Nobelveckan.

Läs mer och ansök direkt på:
foretag.stockholm.se/Innovationsstipendiet
Sista dag att ansöka: 12 oktober, 2017