2017-08-09:

BRANN har förstärkts med ytterligare en Patent Paralegal nämligen Christina Corbell.

Christina Corbell är Paralegal och hennes erfarenhet omfattar bl.a. patentarbete med inlämning av patentansökningar vid PRV, EPO, WIPO, USPTO samt fullföljder och valideringar. Christina har en lång erfarenhet av sådant arbete inom ett flertal branscher och har ett förflutet från andra patentbyråer samt läkemedelsföretag såsom AstraZeneca.

Det känns roligt att hälsa Christina välkommen till BRANN. Genom rekryteringen av Christina förstärker vi Branns organisation samt tillförsäkrar en trygg tillväxt på BRANN, säger Omar Baki, Managing Partner på Brann AB.

BRANN hälsar Christina varmt välkommen!