2017-03-22:

Mats kommer att ingå i gruppen Telekom & IoT, och vara placerad i det nya Malmökontoret (dock inledningsvis i Lund).
Mats är fysiker och forskarutbildad i astronomi och astrofysik vid Uppsala Universitet. Han har erfarenhet som patentingenjör sedan 1995, då han inledde sin bana på Ericsson i Stockholm.
Mats kommer närmast från Valea i Malmö, men har även tidigare arbetat på Zacco och Awapatent.