2017-03-20:

Tänk att det har gått så lång tid. Den 20 mars 1883 undertecknades Pariskonventionen för industriellt rättsskydd som omfattar patent, varumärken och mönsterskydd. Mest känd är Pariskonventionen för företrädesrätten (”prioritet”) som ger en sökande av t.ex. ett patent rätten att inom ett år från sin första ansökan följa upp den med fler ansökningar i andra länder – det vill säga man måste inte söka skydd i alla länder direkt. Dessutom så säger konventionen att de länder som undertecknat måste garantera att företag och medborgare behandlas likvärdigt, oavsett nationellt ursprung inom unionen.

Idag har Pariskonventionen 177 medlemsländer, senast in är Afghanistan.