2017-02-07:

Panelen, inkluderande Astrid Johnsson från BRANN, skall avhandla ”Piratkopian i rätten – om ett av Sveriges största upphovsrättsmål och framtiden för skydd av design”.

Övriga gäster i panelen är: Henrik Pontén, Advokat Rättighetsalliansen, David Johansson, VD TMF, Henrik Rasmusson, Kammaråklagare och moderator är Susanne Helgeson.

SDAT äger rum ute på mässan i Cedarhallen den 7 till 11 feb 2017, och paneldiskussionen sker fredagen den 10:e februari kl 15-15:30.

För mer information, se: https://www.stockholmfurniturelightfair.se