2016-06-03:

Vi hälsar idag Joakim Wihlsson välkommen till BRANN! Joakim kommer att få ansvaret som chef för Telekom och för den satsning som görs för att hjälpa kunder inom branschen. Joakim är civilingenjör inom teknisk fysik från LiTh och har 16 års erfarenhet som patentkonsult och har dessutom arbetat med patent sedan -92. Han är vidare Europapatentombud, EU-varumärkesombud samt auktoriserat svenskt patentombud. Joakim kommer närmast från Bjerkéns Patentbyrå.