2016-04-15:

Värdet av dagens företag ligger till största delen i företagets immateriella tillgångar så som patent, varumärken, företagshemligheter, know-how etc. Detta har regeringen också insett och kommer att satsa 80 miljoner kronor på att stärka företagens kunskap om immateriella tillgångar. Detta kommer bland annat ske genom informationsspridning men också genom att företag kan söka så kallade IP-checkar. Läs mer här.

Vi på Brann jobbar nära våra klienter för att på så vis se till att företagen får ut mest värde ur deras immateriella tillgångar och därmed kan utnyttja dessa på bästa sätt. Har du några frågor? Kontakta våra konsulter.