2016-03-07:

MIP-rankningen (Managing Intellectual Property) för patent 2016 är ute och BRANN AB bibehåller en stark position. För några veckor sedan rapporterade vi om Branns framsteg på MIP-rankingen inom varumärken och det är med glädje som vi kan konstatera att vi har en fortsatt stark position inom patent. Inom ”Patent Prosecution” infinner sig Brann på nivå 2 och inom ”Patent Contentious” på nivå 4. För mer information, se MIP IP Stars hemsida.