Project Description

Lennard Mooij

Europapatentombud

Lennard började på Brann 2022, då han lämnade Nederländerna och flyttade till Sverige. Före flytten var Lennard anställd på den nederländska immaterialrättsbyrån Arnold & Siedsma, vars Elektronik- och Mjukvarugrupp han då varit en del av sedan 2015.

På Brann arbetar Lennard med kunder inom områdena ovan, men också inom Materialvetenskap och Katalytiska Ytor, två områden som han studerat på högskolenivå. Lennards arbetserfarenhet inkluderar också ett antal vetenskapliga publikationer inom dessa områden, liksom två år som s.k. post doc på Uppsala universitet, Institutionen för Fysik och Astronomi.

Lennard är auktoriserad både som Nederländskt patentombud och som Europeiskt Patentombud.

Sin fritid ägnar Lennard gärna i naturen, exempelvis på vandring, eller åt läsning eller yoga.

  • Europapatentombud
  • European Patent Litigator

Språk
Nederländska (modersmål), engelska (flytande). Läser och förstår svenska, tyska och franska.

Utbildning
Molekylär Vetenskap & Teknik (BsC), Delft
Ytvetenskap – Katalytiska ytor, Utrecht
Materialvetenskap & Teknik (MSc), Delft
Tillämpad Vetenskap (PhD), Delft
Nederländskt Patentombud
Europeiskt Patentombud

  • Europapatentombud
  • European Patent Litigator

Lennard började på Brann 2022, då han lämnade Nederländerna och flyttade till Sverige. Före flytten var Lennard anställd på den nederländska immaterialrättsbyrån Arnold & Siedsma, vars Elektronik- och Mjukvarugrupp han då varit en del av sedan 2015.

På Brann arbetar Lennard med kunder inom områdena ovan, men också inom Materialvetenskap och Katalytiska Ytor, två områden som han studerat på högskolenivå. Lennards arbetserfarenhet inkluderar också ett antal vetenskapliga publikationer inom dessa områden, liksom två år som s.k. post doc på Uppsala universitet, Institutionen för Fysik och Astronomi.

Lennard är auktoriserad både som Nederländskt patentombud och som Europeiskt Patentombud.

Sin fritid ägnar Lennard gärna i naturen, exempelvis på vandring, eller åt läsning eller yoga.