Project Description

Kasper Öberg

Kasper Öberg är anställd på Brann sedan 2014. Innan dess arbetade han som patentkonsult på en patentbyrå i Köpenhamn, Danmark, under sju års tid. Kasper har bred kompetens inom områdena fysik, mätteknik, mekanik, och IT, specifikt inom optik, belysning, laserteknik, nanoteknologi, och databehandling. Kasper Öberg har erfarenhet av att skriva och handlägga patentansökningar inom ett brett spektrum av teknikområden. Han har även framgångsrikt företrätt klienter i invändningsärenden vid det Europeiska patentverket och har betydande erfarenhet av patenttvister, såsom intrångs- och ogiltighetsärenden, både nationellt och internationellt. Kasper Öberg har även organisatorisk erfarenhet av uppbyggnad och styrning av samarbeten kring stora patentportföljer.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Europeiskt designombud
  • Doktorsexamen i Fysik
  • CEIPI Diploma on Patent Litigation in Europe 2017

Telefon:

040-655 25 01

E-post:

kasper.oberg@brann.se