Project Description

Harriet Allee

Partner – Europapatentombud

OFFICEPHONE
STOCKHOLM08-429 10 10
MAIL
harriet.allee@brann.se

Harriet började arbeta på Brann 1991 och två år senare blev hon delägare.

Med en mycket bred immaterialrättslig kompetens bistår Harriet såväl enskilda uppfinnare som multinationella storbolag och forskningsintensiva företag inom kemi och life science. Bland annat utarbetar och hanterar hon globala patentportföljer, utför patenterbarhetsutredningar, giltighets- och FTO-bedömningar, ger råd angående patentstrategier, hanterar invändningar, intrångsfrågor, samt tilläggsskydd för läkemedel (SPC) och relaterade rättigheter. Harriet har företrätt klienter i muntliga förhandlingar vid det Europeiska Patentverket, Patent- och Registreringsverket och Patentbesvärsrätten (nuvarande PMD).

Harriet har ett nära och långvarigt samarbete med flertalet av sina klienter, varav många har vittnat om sin uppskattning för Harriets yrkesskicklighet och engagemang. Av sina kollegor är Harriet omtyckt för sitt raka och vänliga sätt och djupa yrkeskunskaper.

  • Partner
  • Europapatentombud
  • European Patent Litigator
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil.mag Kemi

Språk
Svenska, engelska, franska

Utbildning
Fil. mag. Kemi, Université Paris-Sud

Branschorganisationer
EPI

  • Partner
  • Europapatentombud
  • European Patent Litigator
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil.mag Kemi

Harriet började arbeta på Brann 1991 och två år senare blev hon delägare.

Med en mycket bred immaterialrättslig kompetens bistår Harriet såväl enskilda uppfinnare som multinationella storbolag och forskningsintensiva företag inom kemi och life science. Bland annat utarbetar och hanterar hon globala patentportföljer, utför patenterbarhetsutredningar, giltighets- och FTO-bedömningar, ger råd angående patentstrategier, hanterar invändningar, intrångsfrågor, samt tilläggsskydd för läkemedel (SPC) och relaterade rättigheter. Harriet har företrätt klienter i muntliga förhandlingar vid det Europeiska Patentverket, Patent- och Registreringsverket och Patentbesvärsrätten (nuvarande PMD).

Harriet har ett nära och långvarigt samarbete med flertalet av sina klienter, varav många har vittnat om sin uppskattning för Harriets yrkesskicklighet och engagemang. Av sina kollegor är Harriet omtyckt för sitt raka och vänliga sätt och djupa yrkeskunskaper.