Project Description

Harriet Allee

Harriet Allee är patentkonsult på Brann sedan 1991 och delägare sedan 1993. Harriet har lång erfarenhet av att bistå klienter från enskilda uppfinnare till multinationella företag. Hon har ett nära och långvarigt samarbete med många små och medelstora forskningsintensiva företag inom i synnerhet kemi- och Life Science-sektorn. Harriet utarbetar och hanterar globala patentportföljer, utför patenterbarhetsutredningar, samt giltighets- och FTO-bedömningar, ger råd angående patentstrategier, hanterar invändningar, intrångsfrågor, samt tilläggsskydd för läkemedel (SPC) och relaterade rättigheter. Harriet har företrätt kunder i muntliga förhandlingar vid det Europeiska Patentverket, Patent- och Registreringsverket och Patentbesvärsrätten (nuvarande PMD). Harriet talar, läser och skriver engelska och franska, och förstår även tyska.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil. Mag. kemi
  • CEIPI Diploma on Patent Litigation in Europe 2017

Telefon:

08-429 10 10

E-post:

harriet.allee@brann.se