Project Description

Anders Lindgren

Anders Lindgren har arbetat som patentkonsult sedan april 1984 då han började på Brann. Efter ett mellanspel på IBM Svenska AB under ca fyra år återgick Anders till Brann 1992. Anders utarbetar och driver patentansökningar inom områdena kemi, materialteknik (speciellt MEMS-teknologi), mekanik och in vitro diagnostik. Anders har företrätt kunder under muntliga förhandlingar inför PRV och Patentbesvärsrätten samt inför EPO i München. Anders utför även ”Freedom to operate”-analyser och IP-strategier. Han är van att arbeta i nära samarbete med sina uppdragsgivare vilket resulterar i ett aktivt hanterande av portföljen för att optimera deras rättigheter. Engelska är det huvudsakliga arbetsspråket och det behärskar Anders utmärkt. Tyska behärskar Anders väl som översättare sedan drygt 30 år, och han har även kunskaper i franska.

I korthet:

  • Europapatentombud
  • Auktoriserat svenskt patentombud
  • Fil. Kand. Kemi/Matematik

Telefon:

08-429 10 31

E-post:

anders.lindgren@brann.se