Medan våra konsulter alltid strävar efter att bli bäst inom sitt område, att ständigt utveckla sin kompetens och att ha alla relevanta licenser – strävar Brann som företag efter att vara ett så gott företag som möjligt.

Brann har alltid varit ett miljömedvetet företag som strävar efter att minska belastningen på miljön. Sedan 2018 har vi klimatkompenserat via GoClimate men vi ville ytterligare öka vårt uppdrag att lämna ett så litet koldioxidavtryck som möjligt.

Vi började därmed undersöka möjligheterna att befästa vårt miljöarbete genom ISO-certifiering. Även om vi är ett tjänstemannaföretag och har en klassisk kontorsverksamhet tycker vi att det är viktigt att identifiera vår miljöpåverkan och försöka minimera den.

Hösten 2021 bestämde vi att vi skulle satsa på att bli ISO-certifierade och våren 2022 började arbetet mot målet på allvar.

”Certifieringsprocessen har varit oerhört lärorik, spännande och rolig!”, säger Anna Tofvesson, CFO, som varit ansvarig för processen. En av de saker som Anna fann både lärorikt och väldigt roligt var att skapa och implementera ett nytt, mer djupgående miljöledningssystem.

”När vi hade bestämt oss för att certifiera oss inom ISO 14001 arbetade vi med att anpassa vårt miljöledningssystem enligt ISO 14001-standarden”, säger hon. Det är inte lätt att uppfylla alla detaljer i sådana standarder och mycket arbete och energi lades ner på projektet.

”Det är roligt och sporrande att ta del av medarbetarnas engagemang inom miljöarbetet och tillsammans utveckla och hitta sätt att förbättra, säger hon och berättar att en del av miljöledningssystemet är att hantera avvikelserapporter och förbättringsförslag från organisationen. En av de personer som engagerade sig är Albert, som är IT-ansvarig på Brann. Han tycker att det är en bra idé att försöka återanvända så mycket som möjligt av all IT-relaterad hårdvara som ska kasseras. Till sin hjälp kontrakterar han Dustin som erbjuder tjänsten Takeback – en återanvändning av IT-produkter. De IT-produkter som inte kan återanvändas skickas till återvinning. ”Det jag tycker är extra roligt är att han gjorde det på eget initiativ, sporrad av miljöarbetet”, berättar Anna.

I juni förra året (2022) prövades Brann av ISO-kontrollanter under en hel dag på våra kontor och vi blev sedan certifierade av Svensk Certifiering Norden AB. ”Vi är stolta över vårt certifikat och vårt miljöledningssystem”. Anna planerar nu en internrevision av miljöledningssystemet och Branns första år som ISO-certifierad byrå.

”Det ska bli väldigt spännande att följa upp!” Det är många idéer på gång för att ytterligare utöka och öka miljöarbetet på Brann. ”Jag har funderat på om Brann på något sätt kan hjälpa till att stärka ekosystemet genom att stimulera den biologiska mångfalden i Stockholms innerstad”, berättar Anna. ”Ett förslag på ekosystemtjänst kan vara att inrätta ett så kallat bi-hotell på innergården eller kanske på taket av fastigheten”, ler hon, ”eller stödja ett projekt som arbetar med att främja ekosystemet. Men det är bara idéer än så länge!”