2020-06-22:

BRANN juristen Astrid Johnsson är omnämnd som en nationell auktoritet för Sverige i Who’s Who Legal (WWL) ranking för Varumärken 2020.

WWL sammanfattar:
”Astrid Johnsson enjoys a strong reputation for the breadth of her experience managing international trademark portfolios, and for her stellar handling of contentious matters.”

Läs mer: https://whoswholegal.com/astrid-johnsson