2018-03-28:

I december 2017 lämnade EU-kommissionen besked att från och med den 30 mars 2019 kommer EU-varumärken och EU-design upphöra att gälla i Storbritannien. Den 19 mars 2018 utarbetades ett avtalsutkast om Storbritanniens utträde, se länk.

Enligt avtalsutkastet kommer det att finnas en övergångsperiod från och med den 29 mars 2019 till och med den 31 december 2020. Följande punkter är båda parter överens om:

• En övergångsperiod (Art. 121 och 122);
• Innehavare av EUTM-, EU-design och EU-rättigheter till växtförädlarrätt kommer att ha samma rättigheter i Storbritannien efter övergångsperioden ”without any re-examination, become the holder of a comparable registered and enforceable right in the UK” (Art 50);
• Internationella Registreringar (IR) som designerar EU under övergångsperioden kommer att ha samma rättigheter i Storbritannien även efter övergångsperioden (Art. 52);
• En oregistrerad EU-design som uppkom innan utgången av övergångsperioden “will continue to benefit from a right with the ’same level of protection’ as the UCD after the transition period (Art 53);
• Databaser får samma skyddsnivå i Storbritannien om de uppstod innan utgången av övergångsperioden “will continue to benefit from a right with the ’same level of protection’ as the EU database right after the transition period (Art 54);
• De rättigheter som har förfallit innan utgången av övergångsperioden kommer inte heller att gälla i Storbritannien “shall remain exhausted both in the UK and the EU after the transition period (art 57);

Följande punkter är fortfarande föremål för vidare förhandling:

• Skydd av GI and liknande rättigheter (Art 50)
• Den exakta mekanismen för registreringsförfarandet av ovannämnda EU-rättigheter i Storbritannien. (Art. 51). Enligt samma artikel ska UKPTO ha regelverket på plats och förfarandet ska vara kostnadsfritt för rättighetsinnehavarna.
• Pågående ansökningar om tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsprodukter ”Supplementary Protection Certificates” – (SPCs) (Art. 56)

Förhandlingarna pågår fortfarande och vi bevakar utvecklingen. Om ni har några frågor vänligen kontakta Aliona Saalo på Brann.