2017-07-14:

Det har sedan länge förekommit att våra kunder får ”erbjudanden” från olika aktörer om att publicera sina varumärken i olika privata register. Ofta har bolagen bakom dessa försåtligt officiella namn eller logotyper som påminner om officiella aktörers. På EU varumärkesmyndigheten EUIPO:s hemsida finns bra information om detta och exempel på ett antal sådana bluffakturor, se https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/misleading-invoices. Man kan också kolla upp företaget bakom en skrivelse på Svensk Handels varningslista, se http://www.svenskhandel.se/Varningslistan/

Nu har flera av våra kunder fått brev från Zagorski & Partners. De ”erbjuder” att förnya varumärkesregistreringar men använder uttryck och ordalydelser som kan ge intryck av att varumärkesregistreringen håller på att förfalla. Alla seriösa IP byråer har kontroll av sina kunders varumärkesregistreringar och aviserar om förnyelse och tar hand om förnyelse, allt i god tid för att rättigheten ska vidmakthållas. Det finns alltså ingen anledning att besvara en skrivelse från Zagorski & Partners. Om ni har frågor om deras skrivelse eller andra ”erbjudanden” är ni välkomna att kontakta någon av våra varumärkeskonsulter.